Azyl psychopaty, Przeklęta tawerna, Pokój wiedźmy Hogaty

dzieci  w wieku 9 lat 10 lat  (min. 4 osoby, za okazaniem legitymacji szkolnej) 15 zł
2 osoby 60 zł
3 osoby 75 zł
4 osoby 80 zł
5 osób 100 zł
posiadacze Karty Absolwenta UMK 20%  rabatu od grupy

Grupa minimum 4 lub 5 osób

( osoby , które ukończyły 18 lat)

Kult

2 osoby 70 zł
3 osoby 90 zł
4 osoby 100 zł
posiadacze Karty Absolwenta UMK  20% rabatu od grupy

Grupa minimum 4 osobowa

( osoby, które ukończyły 18 lat)

© 2017 BlackOut Włocławek.

logo-absolwent-umk