Regulamin

Każda osoba, która zdecyduje się na odwiedzenie  naszych pokoi zagadek, zobowiązana jest do przestrzegania poniższych zasad.

 1. Rezerwacje
 1. rezerwacji dokonujemy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 2. rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub przez stronę www.
 3. dostępne godziny podane są w terminarzu na stronie www- zakładka rezerwacje.
 4. w przypadku odwołania rezerwacji prosimy o wcześniejszy kontakt, aby nie blokować terminu innym.

 

 1. Gra

 

 1. gra odbywa się w jednym z dostępnych pokoi zagadek.
 2. celem drużyny jest wydostanie się z pokoju, poprzez znalezienie klucza do wyjścia. Czas uzależniony jest od wyboru pokoju.
 3. w każdej drużynie powinna być 1 osoba dorosła. Sugerujemy, aby wiek uczestników nie był niższy niż 16 lat. Młodsi uczestnicy wchodzą za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) , na których spoczywa ciężar odpowiedzialności.
 4. uczestnicy wchodząc do pokoju nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. W innym przypadku zastrzegamy sobie prawo odmowy wpuszczenia takich osób do pokoi.
 5. obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych , sprzętów elektronicznych i ostrych, niebezpiecznych narzędzi, w czasie gry.
 6. uczestnicy gry proszeni są o przybycie co najmniej 5 minut przed czasem. Jest to niezbędny czas na wyjaśnienie i wprowadzenie.
 7. wszystkich uczestników prosimy o niespóźnianie się. W przypadku dużego spóźnienia zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia grupy ze względu na kolejne rezerwacje.

 

 1. Zasady bezpieczeństwa

 

 1. podczas gry obowiązuje zakaz używania siły fizycznej;

– nie robimy nic na siłę;

– nie próbujemy przesuwać stałych elementów;

– nie przestawiamy mebli ;

– nie ingerujemy w przedmioty (wyłączone z gry) oznaczone taśmą.

 1. za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego korzystania przez uczestników, odpowiadają gracze ( włączając się do gry gracz jednocześnie akceptuje regulamin);
 2. Black Out zastrzega sobie prawo wyproszenia z pokoju uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu.

 

 1. Płatność

 

 1. koszt zabawy uzależniony jest od ilości osób w grupie. Szczegółowy cennik znajduje się na stronie www w zakładce cennik.
 2. płatność tylko gotówką lub voucherem prezentowym.

 

© 2017 BlackOut Włocławek.

logo-absolwent-umk