Każda osoba, która zdecyduje się na odwiedzenie  naszych pokoi zagadek, zobowiązana jest do przestrzegania poniższych zasad.

 

1. Rezerwacje

 1.  Rezerwacji dokonujemy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 2. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub przez stronę blackout.wloclawek.pl.
 3. Dostępne godziny podane są w terminarzu na stronie www- zakładka rezerwacje, w przypadku niestandardowych godzin konieczny jest kontakt telefoniczny.
 4. W przypadku odwołania rezerwacji prosimy o wcześniejszy kontakt, aby nie blokować terminu innym. W przypadku niezgłoszonej nieobecności zastrzegamy sobie prawo do wpisania grupy na tzw. CZARNĄ LISTĘ. Takie osoby w przyszłości mogą wziąć udział w grze po wcześniejszej przedpłacie.
 5. W związku ze specyficznym charakterem usług opartych na rezerwacji danej godziny dla konkretnej grupy nie jesteśmy w stanie zaakceptować spóźnień . W takich przypadkach grupa może nie zostać przyjęta lub czas gry będzie ograniczony proporcjonalnie do spóźnienia.

 

2. Gra

 1.  Gra odbywa się w jednym z dostępnych pokoi zagadek.
 2. Celem drużyny jest wydostanie się z pokoju, poprzez znalezienie klucza do wyjścia. Czas uzależniony jest od wyboru pokoju.
 3. W każdej drużynie powinna być 1 osoba dorosła. Sugerujemy, aby wiek uczestników nie był niższy niż 16 lat. Młodsi uczestnicy wchodzą za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) , na których spoczywa ciężar odpowiedzialności.
 4. Uczestnicy wchodząc do pokoju nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. W innym przypadku zastrzegamy sobie prawo odmowy wpuszczenia takich osób do pokoi.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych , sprzętów elektronicznych i ostrych, niebezpiecznych narzędzi, w czasie gry.
 6. Uczestnicy gry proszeni są o przybycie co najmniej 5 minut przed czasem. Jest to niezbędny czas na wyjaśnienie i wprowadzenie.

 

3.  Zasady bezpieczeństwa

 1.  Podczas gry obowiązuje zakaz używania siły fizycznej; nie robimy nic na siłę, nie próbujemy przesuwać stałych elementów, nie przestawiamy mebli, nie ingerujemy w przedmioty (wyłączone z gry) oznaczone taśmą.
 2. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego korzystania przez uczestników, odpowiadają gracze ( włączając się do gry gracz jednocześnie akceptuje regulamin).
 3. Black Out zastrzega sobie prawo wyproszenia z pokoju uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu.

 

4. Płatność

Koszt zabawy uzależniony jest od ilości osób w grupie. Szczegółowy cennik znajduje się na stronie www w zakładce cennik. Płatność gotówką, kartą płatniczą lub voucherem.

 

5. Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BlackOut Katarzyna Kłodzińska z siedzibą przy ul. Piaski 24 we Włocławku , NIP 8882310036
 2. Państwa dane podczas rezerwacji terminu , wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji usługi oraz kontaktu w celu omówienia szczegółów , przypomnienia o terminie wizyty . Po wykonaniu usługi dane są usuwane z naszych baz danych.
 3. Przez cały ten okres przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych , zmieniania ich i usuwania.

© 2017 BlackOut Włocławek.

logo-absolwent-umk