Każda osoba, która zdecyduje się na odwiedzenie  naszych pokoi zagadek, zobowiązana jest do przestrzegania poniższych zasad.

 

1. Rezerwacje

 1.  rezerwacji dokonujemy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem;
 2. rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub przez stronę blackout.wloclawek.pl;
 3. dostępne godziny podane są w terminarzu na stronie www- zakładka rezerwacje, w przypadku niestandardowych godzin konieczny jest kontakt telefoniczny;
 4. w przypadku odwołania rezerwacji prosimy o wcześniejszy kontakt, aby nie blokować terminu innym. W przypadku niezgłoszonej nieobecności zastrzegamy sobie prawo do wpisania grupy na tzw. CZARNĄ LISTĘ. Takie osoby w przyszłości mogą wziąć udział w grze po wcześniejszej przedpłacie;
 5. w związku ze specyficznym charakterem usług opartych na rezerwacji danej godziny dla konkretnej grupy nie jesteśmy w stanie zaakceptować spóźnień . W takich przypadkach grupa może nie zostać przyjęta lub czas gry będzie ograniczony proporcjonalnie do spóźnienia.

 

2. Gra

 1.  gra odbywa się w jednym z dostępnych pokoi zagadek;
 2. celem drużyny jest wydostanie się z pokoju, poprzez znalezienie klucza do wyjścia. Czas uzależniony jest od wyboru pokoju;
 3. w każdej drużynie powinna być 1 osoba dorosła. Sugerujemy, aby wiek uczestników nie był niższy niż 16 lat. Młodsi uczestnicy wchodzą za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) , na których spoczywa ciężar odpowiedzialności;
 4. uczestnicy wchodząc do pokoju nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. W innym przypadku zastrzegamy sobie prawo odmowy wpuszczenia takich osób do pokoi;
 5. obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych , sprzętów elektronicznych i ostrych, niebezpiecznych narzędzi, w czasie gry;
 6. uczestnicy gry proszeni są o przybycie co najmniej 5 minut przed czasem. Jest to niezbędny czas na wyjaśnienie i wprowadzenie.

 

3.  Zasady bezpieczeństwa

 1.  podczas gry obowiązuje zakaz używania siły fizycznej; nie robimy nic na siłę, nie próbujemy przesuwać stałych elementów, nie przestawiamy mebli, nie ingerujemy w przedmioty (wyłączone z gry) oznaczone taśmą;
 2. za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego korzystania przez uczestników, odpowiadają gracze ( włączając się do gry gracz jednocześnie akceptuje regulamin);
 3. Black Out zastrzega sobie prawo wyproszenia z pokoju uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu.

 

4. Płatność

koszt zabawy uzależniony jest od ilości osób w grupie. Szczegółowy cennik znajduje się na stronie www w zakładce cennik. Płatność gotówką, kartą płatniczą lub voucherem.

 

5. Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BlackOut Katarzyna Kłodzińska z siedzibą przy ul. Piaski 24 we Włocławku , NIP 8882310036
 2. Państwa dane podczas rezerwacji terminu , wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji usługi oraz kontaktu w celu omówienia szczegółów , przypomnienia o terminie wizyty . Po wykonaniu usługi dane są usuwane z naszych baz danych.
 3. Przez cały ten okres przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych , zmieniania ich i usuwania.

© 2017 BlackOut Włocławek.

logo-absolwent-umk